Η Vasartis ανέλαβε την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην οδό Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Κύριος Έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός: € 900.000

Ημ/νία Σύμβασης: 23/02/2016