Η Vasartis ανέλαβε τη διαμόρφωση και ανάπλαση τμημάτων των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κιλκίς, Ναυαρίνου & Θεσσαλονίκης στο Ναύπλιο.

Κύριος Έργου: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Χρόνος Εκτέλεσης: 365 ημέρες (12 μήνες)

Προϋπολογισμός: € 1.191.985,95