Η τεχνική εταιρεία VASARTIS  ιδρύθηκε το 2008 από τους εικοσαετούς εμπειρίας πολιτικούς μηχανικούς Άρτεμις Σκαροπούλου και Γεώργιο Βάρσο

Η πολύχρονη και πολύπλευρη ενασχόληση και εμπειρία των ιδρυτικών μελών της εταιρείας στον τομέα της μελέτης, εκτέλεσης, διοίκησης και  διαχείρισης σημαντικών κτηριακών και λοιπών τεχνικών έργων, συντελέσθηκε και αποκτήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες αλλά και μέσω της δραστηριότητας της Vasartis την τελευταία 5ετία και αφορά :

 • Βιομηχανικά κτήρια και κτήρια γραφείων.

 • Ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

 • Σχολικά κτήρια.

 • Κατοικίες και Συγκροτήματα κατοικιών.

 • Ανακαινίσεις – Εσωτερικές διακοσμήσεις

 • Επισκευές – Ενισχύσεις – Αναστηλώσεις.

 • Έργα υποδομής.

 • Δημόσιος και Ιδιωτικός τομέας.

 • Συμβατικό σκυρόδεμα

 • Προκατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος.

 • Μεταλλικός σκελετός.

 • Σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ αλλά και στην ΚΥΠΡΟ

 • Διατήρηση και επέκταση του μεριδίου της αγοράς που ήδη κατέχουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο μέσω της συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, στην κατασκευή τεχνικοοικονομικών και πράσινων κατασκευών
 • Άμεση επέκταση της εξωστρεφούς δράσης μας, σε οικιστικά κυρίως projects μέσω των συστημάτων προκατασκευής PC solutions
 • Επένδυση στη βιοκλιματική και οικολογική κατασκευή και στην ενεργειακή ανεξαρτησία των  κατασκευών
 • Η κατασκευή άρτιων τεχνικά αλλά και οικονομικών έργων με βάση τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, ενεργειακά και αισθητικά δεδομένα, γεγονός που εξασφαλίζεται από την εμπειρία και τις αξίες των μελών της VASARTIS και την προσωπική εποπτεία των έργων.
 • Απαλλαγή του πελάτη από το άγχος της κατασκευής αναλαμβάνοντας το σύνολο της διαδικασίας εκτέλεσης ενός έργου (με το “κλειδί στο χέρι” και με  προκαθορισμένο κόστος και χρόνο κατασκευής).
 • Ικανοποίηση του πελάτη
 • Επαγγελματική συμπεριφορά
 • Εξασφάλιση ποιότητας
 • Συνέπεια
 • Καινοτομία
 • Τεχνικοοικονομικές λύσεις
 • Ενημερωμένη και έμπειρη ομάδα συνεργατών
 • Φιλοσοφία ομαδικής εργασίας
 • Μόνιμο και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών
 • Συνεχής εξέλιξη – ενημέρωση – δια βίου μάθηση.
 • Εξωστρέφεια
 • Εταιρική και περιβαλλοντική ηθική

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι απαιτήσεις του Έργου και του Εργοδότη καθορίζουν τον τρόπο συνεργασίας με την VASARTIS, που μπορεί να είναι:

 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Κατ’ αποκοπή ή με τιμές μονάδος)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Construction Management)

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (Project Management)

VASARTIS Στην Πράξη

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

Πτυχία & Πιστοποιημένη Εμπειρία

Η VASARTIS είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,κατέχοντας πτυχίο Δεύτερης Τάξης.  Ισοδύναμη είναι η κατάταξή της  στο αντίστοιχο μητρώο (για δημόσια και ιδιωτικά έργα) της Κύπρου. Η εταιρεία μπορεί επίσης να παρέχει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) των κτιρίων.

Η VASARTIS έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει τα ακόλουθα συστήματα:

 • HVASARTIS εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO14001 : 2004 +cor1:2009, που περιλαμβάνει προγράμματα ανακύκλωσης και ενεργειακού σχεδιασμού, προμήθειες φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, ευαισθητοποίηση και  εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • HVASARTIS σεβόμενη το ανθρώπινο δυναμικό της εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ 1801 : 2008 / OHSAS 18001: 2007, που περιλαμβάνει παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η VASARTIS βελτιώνοντας συνεχώς τις παρεχόμενες προς τους πελάτες τις υπηρεσίες, Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 :2008 που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την παροχή του βέλτιστου αποτελέσματος (προϊόντος – υπηρεσία) με σχετική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ