Άρτεμις Σκαροπούλου
Άρτεμις ΣκαροπούλουΠολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τ.Ε.Ε. (Α.Μ. 52381).Εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) με αύξοντα αριθμό 20224 με τις παρακάτω κατηγορίες:

 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: Δ΄ (υπό αναβάθμιση)
 • ΟΔΟΠΟΙΪΑ : Γ΄
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ : Β΄
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : Α΄
 • ΛΙΜΕΝΙΚΑ : Α΄

Σπουδές

Δίπλωμα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) – Κατεύθυνση δομοστατικού – 1988.

 

Συνεχής επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση μέσω  σεμιναρίων:

 • Σεμινάριο “Θραυστομηχανική και Σκυρόδεμα” (Εργαστήριο Ω.Σ. Ε.Μ.Π. – Ιούνιος 1988)
 • Επιδοτούμενο σεμινάριο “Αξιολόγηση επενδύσεων – Χρήση Υ/Η”, ( Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 17/7/1988 – 18/8/1988)
 • Σεμινάριο «Μελέτες Μηχανικών και Χρήση Η/Υ (AutoCAD, στατικά πακέτα)» (Χρηματοδότηση από την ΕΟΚ  2/11/1991 – 30/12/1991).
 • Παρακολούθηση πρώτου και δεύτερου εντατικού προπαρασκευαστικού τμήματος ειδικών αγγλικών (English for Business – First and Second Level) και απόκτηση αντίστοιχων πτυχίων L.C.C.I. (London Chamer Commerce and Industry) (Οκτ. 1991 – Ιουν. 1992)
 • Οκτ. 1995 – Μάρτ. 1996: Παρακολούθηση σεμιναρίων management της Ε.Ε.Δ.Ε. και της U-MAN HELLAS στα πλαίσια συνεργασίας με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες για την εκτέλεση ειδικών τεχνικών έργων.
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων management στα πλαίσια συνεργασίας (συμμετοχή στο στελεχιακό τεχνικό δυναμικό) με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. (Μάιος 2000 & Οκτ. ÷ Δεκ. 2001)

Επαγγελματική Δραστηριότητα (Βλ. συνημμένο Πίνακα μελετών & έργων).

 • 1988 – 1992:  Συνεργάτης του ομίλου εταιρειών της ΕΤΑΝ Α.Ε. σε θέματα μελετών, προκατασκευής και επισκευών μέσω των μελετητικών εταιρειών του ομίλου.
 • 1992 – 1998: Συνεργάτης της εταιρείας ΕΤΑΝΕ ΑΤΕ στην κατασκευή έργων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (έργα προκατασκευής – συμβατικά – επισκευές )
 • 1998 – 2008: Στα πλαίσια συνεργασίας με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες είχα την Διεύθυνση και εποπτεία κατασκευής σημαντικών έργων με απαιτήσεις εξειδίκευσης σε ειδικά θέματα προκατασκευής και επισκευών, αλλά και πλήθους συμβατικών έργων μεγάλου μεγέθους με απαιτήσεις ιδιαίτερου συντονισμού και οργάνωσης (τεχνικοοικονομική παρακολούθηση – κόστος – παραλαβές). Εκτέλεση έργων συνολικού προϋπολογισμού  10 έως 13 εκατ. € ανά έτος
 • 2008: Ίδρυση της τεχνικής εταιρείας VASARTIS – εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης έργων – σε συνεργασία με τον επίσης εικοσαετούς εμπειρίας Πολιτικό Μηχανικό Γεώργιο Βάρσο, με στόχο την συνένωση του δυναμικού και της εμπειρίας στον χώρο των μελετών και κατασκευών, για την βελτιστοποίηση των παρεχομένων προς τους εργοδότες υπηρεσιών.