Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην οδό Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Κύριος Έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ