Η VASARTIS ανέλαβε τη συντήρησ & αποκατάσταση των Ι.Ναών Αγίου Νικολάου & Αγίων Πάντων στη Μακρυνίτσα Πηλίου

Κύριος ‘Εργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Χρόνος Εκτέλεσης: 500 ημέρες

Προϋπολογισμός: € 420.000,00